tiistai 15. heinäkuuta 2014

Jeesuksen rukouksen kontemplointi, osa 4Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. (Joh. 16:23)

Olen aina ollut minimalismiin taipuvainen. Vähemmän on enemmän ja yksinkertainen ja pelkistetty on kaunista. Jeesuksen rukous on hyvin yksinkertainen ja pelkistetty tapa ilmaista uskomme mysteeriä. Meille on tuttuja myös monet rukoukset, jotka ovat sisällöltään sanamäärältään runsaita, monimuotoisia joskus jopa monimutkaisia. Molemmissa on vaaransa.

Runsassanainen rukous kuvaa usein seikkaperäisesti ja yksilökohtaisesti langennutta tilaamme, Jumalan pelastustyötä ja meidän sitoumustamme katumuksen jälkeen. Saatamme vain nopeasti unohtaa mitä rukouksessa sanottiin kun aikaa on kulunut hetki. Joskus lauserakenteet ovat niin pitkiä, että viesti rukouksessa hämärtyy ja rukouksesta tulee lukusuoritus, jonka sisältö jää hämäräksi. Joskus kannattaa perata näitä rukouksia ja etsiä niistä ydinsanomaa, joka usein löytyy melko helposti.

Lyhyessä ja tiiviissä rukouksessa on vaarana se, ettei rukous aukea meille koko laajuudessaan. Herra armahda, on tyypillinen tällainen rukous samoin kuin doksologiat. Saatamme hyvin ymmärtää sen sisällön mutta emme juuri ajattele sen sisältöä tai eläydy sen maailmaan.

Sen vuoksi tänään puhumme Jeesuksen rukouksen sanojen merkityksestä ja sen kontemploinnista.

Kontemplointi tarkoittaa sanojen katselua ja niiden merkitysten mietintää. Kontemplaatiolla eli mietiskelyllä on hyvin tärkeä osa etenkin edistyneemmässä kilvoittelussa. On hedelmällistä pelastuksemme kannalta ymmärtää mitä tarkoitamme mm. sanoilla Herra, Jeesus ja Kristus. Mitä me pyydämme kun sanomme, armahda.


Armahda minua!

Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!' (Luuk. 18:13)

Jeesuksen rukouksen ydin on usko armahtavaan Jumalaan. Ellemme tunnista itsessämme syntisyyttä, epäonnistumista ja anteeksisaamisen tarvetta, meidän on hyvin vaikea rukoilla. Lääkärin on vaikea parantaa ihmistä, jolla ei ole oireita ja joka ei tavallaan ole sairas.

Siksi me tarvitsemme ennen rukousta ja sen aikana vahvaa itsetutkiskelua, jotta ymmärtäisimme langenneen tilamme. Kyse ei oikeastaan ole pahojen tekojen määrästä tai vakavuudesta vaan siitä, kuinka vakavasti ymmärrämme synnin kuolettavuuden pyhyyden läheisyydessä. Rukous kasvattaa meissä hengellistä herkkyyttä, mutta välillä paatunut valtaa mielen ja rukouksellisen tilan saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Paras lääke paatumukseen on säännöllinen rukouselämä. Joskus jopa säännöllisten rukoushetkien lisääminen päivään auttaa tässä pulmassa: jos rukoilemme vain iltaisin, voi aamurukouksilla olla hyvin suotuisa vaikutus. Kun salaisia rukoushetkiä lisää myös arkisiin hetkiin ja tilanteisiin, me helposti alamme tavoittaa sitä herkkyyttä joka meiltä puuttuu. Olen huomannut, että elävä tuli ja itsensä hiljentäminen ikonin edessä on myös hyvä tapa tehdä olo hartaaksi ja erityisesti silmien sulkeminen on hyvä tapa keskittää ajatuksia.


Jeesuksen nimi, pelastava sinetti

Turvautumalla Kristuksen nimeen me kunnioitamme häntä monin tavoin. Me kadumme ja pyydämme anteeksi rikkomuksiamme, kun pyydämme häntä armahtamaan meitä. Me ylistämme häntä kun turvaudumme hänen ylitsevuotavaan rakkauteensa ja armoonsa. Ainoastaan suuren ihmisrakkautensa vuoksi hän auttaa meitä kun turvaamme häneen.

Julkujärven leirikeskuksen vanhat portaat
Onko Jeesuksen rukouksen lukeminen pelkkää synkistelyä kesäpäivänä? Olen itse kokenut monia kauniita hetkiä kun olen katsellut luonnon kauneutta ja toistanut Jeesuksen rukousta. Silloin voi hyvin konkreettisesti nähdä armon kaikkialla luomakunnassa ja nähdä miten Jumala on armahtanut ihmiskuntaa monin eri tavoin.

Vaikka me olemme olleet ahneita ja tuhoisia luomakuntaa kohtaan, se edelleen on Luojansa kädessä ja jotenkin selvinnyt koettelemuksista. Meitä kohtaan Herra on pitkämielinen ja kärsivällinen ja odottaa kääntymystämme vaikka sydämemme onkin kovettunut.  Meidän on avattava silmämme ja nähtävä Jumalan kauneus ja rakkaus ympärillämme! Se vaatii sielun herkkyyttä.

Jumala loi kaiken meidän iloksemme. Vaikka lankesimme syntiin, hän ei lakannut etsimästä meitä. Hän oli valmis tekemään suuren uhrauksen rakkaudestaan meihin. Siksi me voimme rohkein mieli lähestyä häntä, samalla kuitenkin muistaen, että joskus tämä armon aika päättyy kun Herra palaa kunniassaan maanpäälle.

Vaikka Jeesuksen rukous on sävyltään katumuksellinen, niin koen sen yhtä suuresti myös ilona, sillä sen kautta meillä on tie pelastukseen. Tämä tie on Jumalan armo, johon me turvaamme ja vetoamme. Herra armahda sisältää ajatuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta ja lupauksen siitä että hän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.


Jeesus Kristus

Jeesuksen rukous on katumuksen ja kiitoksen lisäksi meidän uskontunnustuksemme. Me tunnustamme Jumalamme lihaksitulon kun kutsumme häntä Jeesukseksi. Jeesus on Jumalan antama nimi pojalleen. Tuo nimi annettiin Jeesuksen vanhemmille enkeli Gabrielin välityksellä, kun Marialle ilmoitettiin Jeesuksen syntymästä (Luuk. 1:31).  Jeesus nimenä tarkoittaa pelastajaa ja joka tuo pelastuksen maailmalle. Se merkitsee voittajaa ja hänen kauttaan kuoleman ja synnin valta tässä maailmassa on voitettu.

Me kunnioitamme Poikaa Jumalana kun kutsumme häntä Kristukseksi. Hänen herruutensa on ylitse kaiken ja siksi kutsumme häntä aina ensimmäisenä Herraksi. Voideltu tarkoittaa kirjaimellisesti sellaista henkilöä, joka on voideltu öljyllä. Voideltu on erotettu maailmasta ja otettu Jumalan palvelijaksi. Voideltu kuului Jumalalle ja Kristuksen nimi merkitsee sitä, että Kristus on messias ja Jumala on voidellut hänet oman kansansa kuninkaaksi. Kun me pyydämme häntä armahtamaan meitä, tunnustamme hänen voittonsa yli synnin ja kuoleman.

Luukkaan evankeliumissa on kohta, jossa Jeesus kertoo messiaanisuudestaan:

Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.
Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen." (Luuk. 4:18-21)

Kun sanomme häntä Jumalan pojaksi, me ilmaisemme suuren salaisuuden. Jo ennen kuin maailma luotiin, jo ennen aikojen luomista, Poika syntyi Isästä ja on siksi luomatonta valoa itse valkeuden lähteestä. Sen vuoksi hän on todellinen Jumala. Koska hän on täydellinen Jumala, hän voi pelastaa meidät. Hän tulee ihmiseksi ja sen vuoksi me voimme oppia tuntemaan Jumalan ja sanoa, että Kristus on Jumala poika.


Usko on rukoilemista

Uskoamme me voimme tunnustaa lopulta vain siten, että me rukoilemme. Siksi kirkkoisämme on vaikuttanut kirkkoisä Evagrios (k. 399) toteaakin, että se joka rukoilee on teologi ja teologi on se, joka rukoilee.

1Johannes Kastaja, yksityiskohta Harri Stafanoksen ikonista
Armahda minua syntistä! Jeesuksen rukouksen toisessa osassa me ilmaisemme oman riippuvuutemme häntä kohtaan kumartamalla ja pyytämällä hänen armoaan. Kun sanomme itseämme syntisiksi me tunnustamme oman heikkoutemme ja avuntarpeemme Luojamme edessä. Me emme kykene kätkemään omaa alastomuuttamme hänen edessään, koska pyhyys paljastaa aina pahuuden. Vain tuntiessamme itsemme nälkäiseksi, janoiseksi, murheelliseksi, me voimme olla otollisia Jumalan edessä. Kysymys on samasta asiasta kun kun Fariseus ja publikaani menivät temppeliin, toinen lähti vanhurskaana ja toinen ei.

Armahtaminen merkitsee meille valtavan suurta lahjaa pitkämieliseltä ja kärsivälliseltä Jumalalta. Harva meistä pyytää anteeksi veljeltään ja sisareltaan ilman, että on valmis korvaamaan aiheuttamaansa vahinkoaan. Tai soittaa pankkiin ja pyytää asuntolainaan lyhennysvapaiden sijaan täydellistä armahdusta ja velkakirjan hävittämistä. Hengellisen elämämme kohdalla tämä on kuitenkin mahdollista, jos olemme valmiit myös itse opettelemaan Taivaan valtakunnan säännöt. Ne ovat kovin erilaiset kuin täällä maailmassa.  Me sitoudumme itse armahtamaan, jos haluamme tulla osalliseksi armosta. Anna meille anteeksi velkamme, niinkuin mekin annamme velallisillemme.

Armahtaminen on hyvin konkreettinen tapa kasvaa kohti Jumalan kaltaisuutta. Tehdä samaa, mitä Jumala tekee meitä kohtaan. Usein meidän oma anteeksiantamisen vaikeus toista ihmistä kohtaan näyttää meille sen, miten kaukana me olemmekaan Jumala kaltaisuudesta. Me olemme monesti noita armottomia palvelijoita, josta evankeliumi kertoo: kun olemme saaneet omat velkamme anteeksi, me käymme veljemme kimppuun ja tuomitsemme hänet.

Me siis tuskin aidosti ymmärrämme Jumalan armon suuruutta ja laupeuden syvyyttä. Se ylittää ymmärryksemme ja siksi rukous on tähän vaivaan hyvä apu. Kun kerta toisensa jälkeen toistamme rukousta ja luemme myös muita meille annettuja rukouksia läpi, me alamme hiljaa ymmärtää Jumala rakkauden suuruutta. Me ymmärrämme sen aidosti sinä hetkenä kun meissä syntyy nöyryyden versoja.

Kiittäminen merkitsee siis uskomme tunnustamista. Luomakunnan luominen, sen pelastaminen synnin orjuudesta, rukouksen saaminen ja Häneen turvautuminen… Kaikista ihmisistä jotka rukoilevat puolestamme ja tekevät meille hyvää, ja jopa iloita heistä jotka pahuudessaan antavat meille mahdollisuuden kilvoitella lähimmäisen rakkaudessa.


***

Jeesuksen rukous avaa meille loputtomasti erilaisia pohdinnan aiheita. On hyvä syventää omaa hengellistä ymmärrystä ja pyrkiä yhä kokonaisvaltaisemmin ymmärtämään mistä pelastuksestamme on kysymys. Silti on hyvä pitää mielessä myös se kaipaus, joka pitäisi syntyä aina ennen jokaista rukousta. Emme rukoile vain sen takia, että ymmärtäisimme paremmin vaan siksi, ettemme voi olla ilman Jumalaa ja hänen armoaan. Otollinen sielu löytää levon rukouksessa.

Me tarvitsemme Jeesuksen nimeä yhä uudelleen ja uudelleen koska me olemme koko ajan kiusaajan armoilla. Olen hämmästynyt siitä miten voimakas Jeesuksen nimi on kiusauksen kohdatessa. Vastustajan ääni ikäänkuin katoaa kun Jeesuksen rukous alkaa ja sen avulla keskittyminen Jumalaan on helppoa.

Voimia meille kaikille Jeesuksen rukouksen harjoittamiseen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti