lauantai 8. kesäkuuta 2019

Näin loistakoon teidänkin valonne!
Helluntai päättää kirkkomme juhlakauden ja Jumalan suorittama pelastustyö saa päätöksen Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Jeesuksen antama lupaus Lohduttajasta ja Puolustajasta täyttyy, kun Pyhä Henki vuodatetaan opetuslasten päälle tulisten kielten muodossa. Heidän elämässään tapahtuu ratkaiseva muutos: lukittujen ovien takana piileskelevät opetuslapset syntyvät Jumalan armosta apostoleiksi ja evankeliumin opetuksella he uudistivat koko asutun maailman. 

Pappeuden voi ymmärtää kolmella tasolla: voimme sanoa, että on vain yksi pappi, Jeesus Kristus. Hän on meidän ylipappimme, joka kantaa uhrin Isän Jumalan eteen meidän syntiemme tähden. Hän uhraa sovitusuhrin, hänet uhrataan ja niin me saamme vapahduksen synneistämme. Apostoli Paavali kertoo tästä heprealaiskirjeessään:

Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. (Hepr 7:26-27)

Jumala on kaiken pappeuden lähde. On vain yksi pappi ja hän on ylipappi Jeesus Kristus, joka on koko pyhän pappeuden esikuva.


Toiseksi voimme sanoa, että osa meistä on vihitty pappeuteen ja osa on kirkkokansaa. Useimmiten pappi toteuttaa tätä tehtävää paimenen (pastorin) roolissa ja se on kauniin syvä ilmaus rakkaudesta ja uhrautuvaisuudesta.  Tämä on näkyvä osa kirkkoamme tänä päivänä ja papistolle on annettu apostolinen tehtävä julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja. Heidät on erotettu tästä maailmasta palvelemaan Jumalaan opettamalla ja toimittamalla sakramentteja pyhässä kirkossamme.

Tämä valtuutus löytyy mm. Johanneksen evankeliumissa, jossa ylösnoussut Kristus kohtaa opetuslapsensa:

Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." (Joh. 20:22-23)

Osa meistä on vihitty papeiksi apostolisen suksession mukaisesti: Jeesus valitsi joukon opetuslapsia, joille hän antoi papillisen tehtävän kastaa ja opettaa, nämä apostolit taas valitsivat seuraajansa ja siunasivat heidät tehtäväänsä kätten päälle panemisen kautta. Ortodoksisessa kirkossa tämä apostolinen seuraanto tähän päivään asti on katkeamaton aina apostoliseen aikaan asti.

Matteuksen evankeliumissa tehtävänanto apostoleille on myös selkeä:

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:16-20)

Opetuslapset saivat Pyhän Hengen siunauksen apostoliseen tehtävään, joka ei koskenut kaikkia Jeesuksen opetuslapsia vaan niitä, jotka hän oli valinnut tähän apostoliseen tehtävään. Pyhän hengen laskeutumisen kautta he saivat Jumalan hengen ja armon työnsä suorittamiseen.

Pyhän Hengen vuodattamisen seurauksena apostolit eivät enää toteuttaneet oman sydämensä tahtoa vaan sen korvasi Pyhä Henki. Tämän vuoksi heidän ei tarvinnut enää miettiä, mitä he sanoisivat, sillä Jumala antoi heille sanat. He eivät tehneet tunnustekoja enää omien kykyjensä nojalla vaan Jumala toimi heidän kauttaan.


Entä kolmas pappeus, kaikkia ihmisiä koskeva pappeus? Tämä näkyy mielenkiintoisella tavalla kun meille kerrotaan Jeesuksen ylösnousemuksen todistajista:

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet". Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. (Joh. 20:1-3)

Magdalan Mariaa kunnioitetaan apostolien apostolina, koska hän oli ensimmäinen Jeesuksen seuraajista, joka tuli tyhjälle haudalle ja hän vei ylösnousemuksen sanoman opetuslapsille. Nimenomaan tämä sanoma ylösnousemuksesta

Helluntain kunniaksi kannattaa huomata miten profeetta Joel ennustaa Helluntain tapahtuman. Tässä on erityisen tärkeää huomata, aiemmasta historiasta poiketen, että jumalallinen Henki vuodatetaan kaikkien päälle:

Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. (Joel 3:1-2)

Me olemme pappeja jos Jumala voi toimia meidän kauttamme, jos me vain annamme itsemme hänen käyttöönsä. Me olemme kaikki opetuslapsia ja meistä voi tulla apostoleja, jos me vain lähdemme liikkeelle. Hän tarvitsee suutamme, käsiämme, jalkojamme. Jumalan rakkaus koko maailmaan kohtaan on suuri mutta hänen on vaikea toimia tässä maailmassa ellemme me ihmisinä anna itseämme hänen käyttöönsä.

Sen vuoksi pappeus on ennen kaikkea Jumalalle annettava uhri. Pappeudessa me uhraamme itsemme Jumalalle, kun luovumme itsestämme ja annamme itsemme Jumalan käyttöön.


Meillä kaikilla on papillinen tehtävä tässä maailmassa: Jokainen meistä on rukoilija ja voimme kantaa rukouksia toistemme puolesta. Jokainen meistä voi olla suuri opettaja, joka voi opettaa omalla esikuvallaan. Jokainen meistä voi tavallaan toimittaa sakramentteja, kun me kohotamme kätemme Jumalan puoleen ja pyydämme häntä siunaamaan hyvän aikeemme.  Me kaikki jaamme tämän pappeuden velvoitteen, kun me olemme saaneet pyhän kasteen. Jokainen meistä on luotu Jumalan kuvaksi ja Hänen kaltaisuuteensa kasvaminen on annettu meille kaikille päämääräksi.

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. (Matt. 5:14-16)